E. Nowacka Małgosia kontra Małgosia, bohater epizodyczny, z XVIII wieku; stolnik, opiekował się majątkiem Małgosi do momentu jej zamążpójścia, chciał ją oszukać, fałszując testament.