A. Domańska Historia żółtej ciżemki, bohater epizodyczny; postać historyczna, królewicz, dziewiętnastoletni młodzieniec o pięknych rysach i wspaniałej postaci. Wawrzuś zobaczył go, gdy grał z ojcem-królem w szachy. Gdy odsłaniano ołtarz Wita Stwosza, przybył prosto z pola walki na czele hufca walecznych rycerzy. Był ulubieńcem matki, najurodziwszym z synów królewskich. Wyglądał na koniu jak królewicz z bajki. Był zdolny, mężny, a w obliczu miał coś lwiego.