H. Sienkiewicz Krzyżacy, bohater trzecioplanowy; Czech, jako jeniec wojenny przybył z Zychem do Zgorzelic. Ponieważ nie miał się za co wykupić, pozostał w niewoli, która nie była znów taka ciężka. W Polsce został giermkiem Zbyszka i w końcu otrzymał w dzierżawę bogaty Spychów. Zakochany w Jagience, wyrzeknie się tej miłości, bo wie, że nie ma u niej szans. Upodobał sobie Anulę Sieciechównę i z nią się ożenił.

W ogóle Czech jest realistą. Ma poczucie humoru i cięty język. Jest mądry, przezorny, przenikliwy. Doskonale wywiązuje się z powierzonych mu zadań, posługując się siłą lub sprytem. To on dowiózł Zygfryda de Löwe do Spychowa, mimo przeszkód po drodze. Jest przy tym wierny Zbyszkowi, jest mu zaufanym druhem.