H. Sienkiewicz Pan Wołodyjowski, bohater drugoplanowy; KETLING.