Cz. Miłosz Dolina Issy, bohater epizodyczny; staruszek, mieszka w dworku, ale nie ma siły pracować. Zajmuje się wyplataniem koszy.