W. Szekspir Hamlet, bohaterka drugoplanowa; matka Hamleta, ma ok. 50 lat, nie wiadomo, czy wie o zbrodni Kaludiusza, prawdopodobnie była wcześniej jego kochanką. Dorosły syn staje się przeszkodą w jej związku z królem, ale Gertruda nie potrafi się wyrzec miłości do Hamleta. Jest postacią bardzo skomplikowaną. Bardzo kochał ją ojciec Hamleta, jako Duch ani słowem nie wspomina, że Gertruda mogłaby być wspólniczką zbrodni. Jeśli przyjąć, że jest kobietą o nadmiernym temperamencie i fizyczna fascynacja Klaudiuszem doprowadziła ją do przyzwolenia na zbrodnię i związek z królem, jest ona postacią negatywną. Jeśli natomiast uznać, że Gertruda nic nie wiedziała o prawdziwych okolicznościach śmierci męża i wyszła za mąż za Klaudiusza z powodów politycznych (dla wzmocnienia pozycji nowego monarchy i zachowania swojej pozycji na dworze), można ją traktować jako postać pozytywną, nieszczęśliwą kobietę i zrozpaczoną matkę, którą Klaudiusz doprowadził do śmierci.