K. Makuszyński Szatan z siódmej klasy, bohater główny; historyk-pasjonat, nauczyciel Adasia.

Wygląd: Profesor "miał... duże, jasne oczy i taki w nich wyraz, jak gdyby zawsze był zdziwiony".

Życiorys: Niewiele informacji w utworze, wiadomo jedynie, że był historykiem i uczył w szkole, do której uczęszczał Adaś. Profesor miał brata, Iwona Gąsowskiego, mieszkającego w Bejgole.

Charakterystyka: Był człowiekiem roztargnionym, żyjącym w świecie wielkich postaci historycznych i odległych wypadków. Pan Gąsowski to doskonały nauczyciel. Przede wszystkim uwielbiał swoich uczniów, a zwłaszcza klasę siódmą, z której był dumny. Był cierpliwy i wyrozumiały. Jednego tylko nie znosił - oszukiwania. Kiedy Adaś przyznał się, że odkrył system odpytywania historyka i wyszło na jaw, że niemal przez rok uczniowie nie musieli się uczyć, profesor był bardzo zmartwiony. Docenił jednak żal i skruchę Adasia i dał się przeprosić, przyjmując jednocześnie zapewnienie, że odtąd cała klasa będzie się sumiennie przygotowywać do lekcji.

Poza tym Gąsowski był historykiem z zamiłowania. Żył wielkimi wydarzeniami z przeszłości. Jego ulubioną postacią historyczną był Napoleon, nie znosił natomiast Hannibala. Profesor przekazywał uczniom nie tylko informacje. Wytwarzał na lekcjach klimat, aurę wydarzeń, przekazywał im swoją pasję, wprawiał uczniów w zachwyt, rozbudzał w nich zainteresowanie historią. Chociaż nie uczyli się systematycznie, w ich głowach po każdej lekcji historii zostawało wiele wiadomości.

Historyk wprost nie mógł uwierzyć w nadzwyczajne zdolności Adasia. Początkowo nawet trochę się gniewał o to, że chłopiec go przechytrzył. Ponieważ jednak profesor był bardzo uczciwy i sprawiedliwy, wkrótce zdenerwowanie ustąpiło miejsca podziwowi. To właśnie Gąsowski nazwał Adasia "szatanem". Określał go także mianem: "diabła", "bratem diabła i bliskim kuzynem czarownicy".

Rola w utworze: Paweł Gąsowski jest doskonałym nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą. Wydaje się nieporadny, roztargniony i zagubiony, a przecież doskonale radzi sobie z uczniami, imponuje im wiedzą.