Homer Iliada, bohater epizodyczny; syn Afrodyty i kapłana Anchizesa, wojownik trojański. Uszedł z płonącej Troi i osiedlił się w Italii. Z jego rodu pochodzili Romulus i Remus, był więc poniekąd protoplastą Rzymian. Jest bohaterem eposu Eneida Wergiliusza. Pod Troją walczył dzielnie, zagrzewał Pandara do starcia z Diomedesem, a potem ocalił jego ciało przed Grekami. Raniony przez Diomedesa, został uniesiony z pola walki przez Afrodytę i Apollina, a uleczony przez Leto i Artemidę.