A. Domańska Paziowie króla Zygmunta, bohater główny i tytułowy; jeden z paziów, pierwszy do żartów. Wmówił chorobę medykowi Krabatiusowi, ale potem serdecznie się nim opiekował, nie pozwalając mu się truć lekami zapisanymi przez kolegów lekarzy. Namówił też magistra na odczynianie uroków. Pomagał Bonerowi i Gedroyciowi wprowadzić osła do pokoju p. Arcamone.