M. Ende Nie kończąca się historia od A do Z, bohater epizodyczny, realistyczny; ojciec Bastiana, z zawodu jest technikiem dentystycznym. Najczęściej można go spotkać w laboratorium, gdzie wyrabia protezy zębowe. To smutny mężczyzna o nieobecnych oczach. W milczeniu przyjmuje szkolne niepowodzenia syna, nie powiedział nic nawet wtedy, gdy dowiedział się, że Bastian musi powtarzać klasę. Między nim a synem powstał jakby mur. Ojciec kupuje mu wszystko, czego chłopak pragnie, ale nie poświęca mu dość czasu. Rzadko z nim rozmawia i tylko o tym, co niezbędne. Zapatrzony w swoje cierpienie (stracił żonę), nie widzi cierpienia i potrzeb syna. Dopiero jego zaginięcie uświadamia mu, jak bardzo go kocha. Od tej pory ich życie się zmienia.