H. Sienkiewicz Pan Wołodyjowski, bohaterka epizodyczna; bardzo młoda dziewczyna, w której zakochał się Adam Nowowiejski i zaręczył się z nią. Została porwana przez Azję, który najpierw ją sobie zatrzymał, a potem sprzedał. Zofię kupił bogaty Tatar i przeznaczył na jedną ze swoich żon. Nigdy nie wróciła do Polski.