A. Lindgren Rasmus i Włóczęga, bohater epizodyczny; policjant, uparty i tępy, cieszący się sławą najlepszego strzelca w okolicy.