B. Leśmian Przygody Sindbada Żeglarza, bohaterka epizodyczna; piękna i miła wdowa, której udało się oczarować wuja Tarabuka. Postawiła mu warunek: wyjdzie za niego, jeśli Tarabuk zmyje ze swego ciała wypisane na nim wiersze. Wuj, pragnąc się z wdową ożenić, spełnił ten warunek. Odtąd jeśli nawet napisał wiersz, to oddawał go żonie do zniszczenia.