Homer Iliada, bohater główny; heros grecki, syn Peleusa i morskiej boginki, Tetydy. Wydarzenia, opisane w eposie, dotyczą ostatniego roku wojny, a ich bezpośrednią przyczyną jest gniew Achillesa.

Wygląd: grecki heros, nazywany "szybkonogim", odznacza się niezwykłą, siłą, biegłą znajomością sztuki wojennej, nieskazitelną urodą i doskonałością fizyczną. Można uznać, że Achilles prezentuje grecki ideał kalokagatii (Grecy uważali, że doskonałe wychowanie powinno uwzględniać sferę psychiczną i fizyczną, które są ze sobą mocno związane, stąd postulat wychowywania młodzieńców doskonałych fizycznie «calos» i dobrych «cagathos»).

Życiorys: Z powodu gniewu na Agamemnona za odebranie mu branki wojennej Bryzeidy odstępuje od walki. Ubrany w jego zbroję Patroklos, jego najwierniejszy przyjaciel, wyrusza na pole walki, ale szybko zostaje rozpoznany przez Trojan i ginie, a Grecy ponoszą coraz dotkliwsze klęski. Na wieść o śmierci Patroklosa Achilles wyrusza do walki w nowej, specjalnie zamówionej przez matkę Tetydę u Hefajstosa zbroi, ze słynną tarczą. Zabija w pojedynku Hektora, syna Priama. Wyprawia pogrzeb Patroklosowi i oddaje zwłoki Hektora Priamowi. Achilles ginie, zraniony w piętę - jedyny podatny na zranienia punkt ciała.

Charakterystyka: Achilles jest zdolny do głębokich i silnych uczuć - przyjaźni (z Patroklosem), rozpaczy (po śmierci przyjaciela), gniewu (właśnie to uczucie było najważniejsze na początku historii opowiedzianej w Iliadzie). Jest ambitny i niezależny, z trudem podporządkowuje się rozkazom, korzysta z każdej okazji, by się sprzeciwić. Dlatego usuwa się z walki, kiedy Agamemnon odbiera mu brankę Bryzeidę. Nawet klęski Greków nie skłaniają Achillesa do powrotu. Porusza go dopiero śmierć przyjaciela. W walce - bezwzględny, okrutny, nie zna litości, jest głuchy na prośby Hektora, aby w razie swego zwycięstwa nie bezcześcił jego zwłok. Gniew szybko jednak zostaje zdominowany przez rozpacz. Achilles zdaje się rozumieć, że zabójstwo Hektora (który zabił Patroklosa) nie jest lekarstwem i nie przynosi ukojenia. Dlatego doskonale rozumie rozpacz starego Priama i wydaje zwłoki Hektora. Odczuwa swoiste braterstwo z pogrążonym w smutku królem Trojan - braterstwo w cierpieniu.

Rola w utworze: Jeden z najdzielniejszych greckich wojowników.