M. Ende Nie kończąca się historia od A do Z, bohater zbiorowy, fantastyczny; najbrzydsze ze stworzeń Fantazjany. Swymi łzami wypłukiwały w podziemiach delikatny, srebrny filigran. Budowniczy miasta Amarganth - najpiękniejszego w całej krainie.