glony spotykane we wszystkich środowiskach wodnych i wilgotnych, ale najliczniej w wodach słodkich. Znamy ok. 11000 gatunków. Zielenice posiadają różnokształtne chloroplasty (chromatofory) z chlorofilem a i b oraz karotenowcami i luteiną. Jako materiał zapasowy gromadzą skrobię. Zielenice są bardzo liczną grupą glonów i reprezentują wszystkie stopnie organizacji ciała: jednokomórkowe, kolonijne, komórczakowe oraz wielokomórkowe o różnie uformowanych plechach. Rozmnażają się płciowo i bezpłciowo z przemianą pokoleń, a także wegetatywnie. Zielenice prawdopodobnie dały początek roślinom lądowym (mszaki, paprotniki). Przykłady gatunków: zawłotnia, toczek, skrętnica, pełzatka, sałata morska.