sporangium - jedno- lub wielokomórkowy twór powstający w obrębie sporofitu roślin. W zarodni po mejozie powstają haploidalne zarodniki służące do rozmnażania bezpłciowego. Jednokomórkowe zarodnie powstają też u grzybów, np. zarodnie workowe, podstawkowe.