cienkościenne worki rozmieszczone w jamach tułowia u ptaków. Niektóre wnikają też do kości (kości pneumatyczne). Wyróżnia się worki przednie i tylne. Są one połączone z przepływowymi płucami i biorą udział w mechanizmie podwójnego oddychania w czasie lotu. Worki powietrzne wpływają też na zmniejszenie ciężaru właściwego ptaka i pomagają schładzać organizm ptaka podczas dużego wysiłku fizycznego (w locie). Podobne worki występują też w tchawkach niektórych owadów.

Schemat układu oddechowego ptaka (z uwidocznieniem worków powietrznych)