element układu bodźco-twórczego serca. automatyzm serca.