komórki tkanek przewodzących ciągnące się nieprzerwanymi pasmami od korzenia do łodygi i do liści. Najczęściej wiązki przewodzące są zbudowane z części sitowej (łyko), które przewodzi z liści do korzenia asymilaty, i z części naczyniowej (drewno), która transportuje wodę i sole mineralne od korzenia do liści. Ze względu na układ tych dwóch elementów wyróżnia się trzy rodzaje wiązek. Wiązka promienista (radialna) składa się z kilku pasm łyka i drewna ułożonych na przemian. Występuje w budowie pierwotnej korzenia. Wiązka koncentryczna zawiera wewnątrz elementy drewna otoczone pierścieniem łyka. Występuje w budowie wtórnej korzenia i łodygi. Wiązka kolateralna zbudowana jest z jednego pasma łyka i drewna, obydwa elementy przylegają do siebie. Pomiędzy łykiem i drewnem może występować warstwa kambium, wtedy jest to wiązka kolateralna otwarta. Występuje u roślin, które wykazują przyrost na grubość, np. nagonasienne, dwuliścienne. Jeśli na terenie wiązki nie ma kambium, to jest to wiązka kolateralna zamknięta. Występuje u roślin nie przyrastających na grubość - jednoliścienne.

Schemat budowy wiązek przewodzących