anemogamia - zjawisko przenoszenia ziaren pyłku na znamię słupka (okrytonasienne), lub na okienko zalążka (nagonasienne) za pomocą wiatru. Rośliny wiatropylne posiadają kwiaty o bardzo zredukowanym okwiecie, produkują ogromne ilości lekkiego pyłku, którego ziarna często mają specjalne przystosowania do unoszenia się w powietrzu, a znamiona słupków są duże i strzępiaste. Przykładem roślin wiatropylnych są: sosna, leszczyna, trawy.