proces wysycenia krwi tlenem, który łączy się nietrwale z hemoglobiną i powstaje oksyhemoglobina. Żelazo zawarte w hemie (składniku hemoglobiny) nie zmienia stopnia utlenienia podczas wiązania tlenu przez hemoglobinę. Utlenowanie ma miejsce na powierzchniach oddechowych, np. skrzela czy płuca.