zwierzęta, które wydalają kwas moczowy jako produkt przemiany aminokwasów i zasad azotowych. Jest związkiem o bardzo niewielkiej toksyczności. Już przy niedużym stężeniu wytrąca się z roztworu w postaci kryształów, a woda, w której się znajdował, może zostać przez organizm zwrotnie wchłonięta. Tworzenie kwasu moczowego wymaga jednak sporego nakładu energii. Zwierzęta, które wydalają kwas moczowy, żyją w środowisku o małej ilości wody (pustynie, półpustynie). Zalicza się do nich np. ptaki, owady, ślimaki lądowe, gady suchych środowisk.