enzym katalizujący reakcję rozkładu mocznika do dwutlenku węgla i amoniaku. Występuje u wszystkich bezkręgowców, w niektórych roślinach i bakteriach rozkładających mocznik.