submikroskopowa budowa - obraz budowy organelli komórkowych lub cząsteczek uzyskany po zastosowaniu mikroskopu elektronowego, promieni rentgenowskich i innych technik mikroskopowania o rozdzielczości większej niż mikroskopia świetlna.