koenzym Q - związek, który ulega łatwo reakcji utlenienia i redukcji. Występuje wyłącznie w mitochondrium, bierze udział w przenoszeniu elektronów i protonów w łańcuchu oddechowym.