enzym proteolityczny. Trypsyna jest produkowana w trzustce jako nieaktywny trypsynogen. Wraz z sokiem trzustkowym trafia on do dwunastnicy i tam pod wpływem enterokinazy ulega proteolitycznej aktywacji do trypsyny. Trypsyna jest endopeptydazą, to znaczy że rozcina wiązania peptydowe wewnątrz łańcucha białkowego, dzieląc go na krótsze fragmenty - peptydy. W przeciwieństwie do działającej w żołądku pepsyny - trypsyna jest aktywna w środowisku zasadowym.