pochodna tyrozyny (aminokwas) zawierająca trzy atomy jodu. Trójjodotyronina - T3 oraz podobna do niej tyroksyna - T4 są hormonami produkowanymi przez tarczycę. Ich wydzielanie wzmaga się zwłaszcza w niskich temperaturach. Zwiększają zużycie tlenu w komórkach i przyczyniają się do podniesienia ciepłoty ciała oraz tempa metabolizmu.