pobieranie przez komórkę bakterii fragmentu materiału genetycznego bezpośrednio z podłoża. W ten sposób komórka uzyskuje nowe cechy. Jest to przykład zmienności rekombinacyjnej Procaryota. Komórka musi się znajdować w tzw. stanie kompetencji, aby mogła pobrać DNA z podłoża. Współczesne techniki inżynierii genetycznej umożliwiają wprowadzenie bakterii w taki stan i wszczepienie do nich genów, dzięki którym będą produkować np. ludzką insulinę. Transformacja jest podstawową techniką inżynierii genetycznej i biotechnologii.