umięśniona przednia część błony naczyniowej oka, która otacza otwór zwany źrenicą. Ma kształt pierścienia, które na obwodzie przechodzi w ciało rzęskowe, zawiera pigment nadający oku odpowiedni kolor. Mięśnie tęczówki są unerwiane przez układ autonomiczny, poprzez zmniejszanie lub zwiększanie źrenicy regulują ilość światła przenikającego do wnętrza oka. Źrenica może być kształtu kolistego (np. ptaki, większość ssaków), pionowego owalu (ryby spodouste, ssaki drapieżne, niektóre płazy i gady), i poziomego owalu (większość płazów, ssaki kopytne, walenie). oko.