cztery komórki haploidalne powstałe w procesie mejozy. U samców wszystkie dojrzewają i stają się plemnikami, natomiast u samic z czterech komórek trzy nie rozwijają się, a tylko z jednej powstaje komórka jajowa. U roślin wytwarzane są tetrady zarodników. Tetradą nazywane są również 4 chromatydy połączone ze sobą w biwalencie podczas crossing-over w profazie I mejozy.