jednostka morfologiczna - jednoosiowe odgałęzienie sporofitu ostatniego rzędu, zawierające nierozgałęzioną wiązkę przewodzącą. Odgałęzienia tego typu występowały u wymarłych psylofitów.