heliofity - rośliny występujące tylko na siedliskach w pełni oświetlonych. W zacienieniu słabo się rozwijają. Blaszki liściowe ś. r. są grube, pokryte skórką o silnie zgrubiałych ścianach zewnętrznych, często pokrytych nalotem woskowym, wskutek czego odbijają część promieni słonecznych. W budowie wewnętrznej liścia miękisz palisadowy jest silnie rozwinięty i może występować w kilku warstwach na górnej i dolnej stronie liścia. Do roślin światłolubnych należą rośliny pustyń i półpustyń, stepów, np. ostnice, bylice; muraw piaszczystych i wydm, np. rozchodnik ostry. W Polsce do ś. r. zalicza się większość roślin uprawnych, rośliny górskie, rośliny dziko rosnące na otwartej przestrzeni, a z drzew - modrzew i brzozę.