substancje płynne, stałe lub gazowe odprowadzane do wód i gruntu, mogące przyczyniać się do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Ze względu na pochodzenie ś. dzieli się na bytowo-gospodarcze, komunalne (miejskie), przemysłowe (techniczne) i opadowe. Wskaźnikami substancji toksycznych w ś. przemysłowych są próby biologiczne. Ścieki przemysłowe porównuje się ze ściekami bytowo-gospodarczymi za pomocą wskaźnika BZT5. Stopień zanieczyszczenia ścieków ustala się za pomocą wskaźników zanieczyszczenia, do których należą m.in. wskaźnik BZT5 oraz wielkość stężenia zawiesin ogólnych, związków azotowych i fosforowych. Ze względu na dużą zawartość bakterii chorobotwórczych i pasożytów zwierzęcych ś. stanowią zagrożenie higieniczne, niekiedy nawet epidemiologiczne (drogą wodną może rozprzestrzeniać się dur brzuszny, czerwonka, wąglik, żółtaczka zakaźna). Miernikiem składu bakteriologicznego jest miano coli i ogólna ilość bakterii wyhodowana w 1 ml ś. Ze względu na zawartość azotu, fosforu i potasu ś. często wykorzystuje się jako nawozy.