wyjaławianie. Usuwanie wszelkich drobnoustrojów, także ich form przetrwalnych czynnikami fizycznymi, np. poprzez gotowanie, parę wodną pod ciśnieniem (w autoklawach) lub promieniowanie jonizujące. Sterylizacji poddaje się materiały opatrunkowe, bieliznę operacyjną, leki podawane pozajelitowo, narzędzia chirurgiczne. Sterylizacja jest skuteczniejszą metodą oczyszczania niż dezynfekcja (odkażanie), która niszczy tylko formy wegetatywne drobnoustrojów. Sterylizacja to także pozbawianie ludzi i zwierząt funkcji rozrodczych przez podwiązanie nasieniowodów lub jajowodów albo inaktywację gonad spowodowaną promieniowaniem lub hormonami - bez ich radykalnego usuwania (kastracji).