część oka kręgowców oraz głowonogów. Soczewka jest przezroczystym, sprężystym, dwuwypukłym dyskiem przymocowanym do ciała rzęskowego oka. Skurcz i rozkurcz mięśnia rzęskowego zmienia jej krzywiznę, wpływając na ogniskowanie promieni świetlnych w odpowiednim miejscu, a przez to - na ostrość widzenia. Soczewka załamuje światło i skupia wiązkę przechodzących przez nią promieni na siatkówce. oko.