siła odpowiedzialna za wnikanie wody do komórki roślinnej. Powstaje jako różnica między potencjałem osmotycznym (PO) roztworu zewnętrznego a ciśnieniem turgorowym komórki (cT):

S = PO - cT

S.s. osiąga tym większą wartość, im większy niedobór wody w komórce, wywołany np. intensywną transpiracją.