podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna aparatu kurczliwego w mięśniach poprzecznie prążkowanych. S. obejmuje cały prążek ciemny (miozynowy) i dwie połówki prążków jasnych (aktynowych). W czasie skurczu filamenty aktynowe są wciągane pomiędzy filamenty miozynowe. S. uczestniczy w ślizgowym skurczu mięśnia poprzecznie-prążkowanego.