organizmy wodne, których właściwym środowiskiem życia są siedliska bogate w rozkładającą się materię organiczną; mieszkańcy wód zanieczyszczonych. S. odżywiają się martwymi substancjami organicznymi. Umożliwiają samooczyszczanie wód.