autochoria - sposób rozsiewania oparty na wykorzystaniu tylko własnych sił rośliny w celu rozprzestrzenienia nasion. Aktywne rozsiewanie nasion może być technicznie możliwe dzięki różnicom napięć w poszczególnych warstwach ściany owocni, tzn. jedna z warstw, wysychając, kurczy się silniej niż inne, np. u bodziszków, fiołków, wyki lub wykazuje turgor większy niż w innych warstwach, np. u niecierpków. W efekcie tych napięć w pewnym momencie dochodzi do gwałtownego rozerwania się ścian owocni i rozrzucenia nasion, gdy już są dojrzałe.