zmiennocieplne kręgowce wodne. Ryby są najliczniejszą gromadą kręgowców. Stanowią ponad połowę wszystkich współcześnie występujących gatunków zwierząt kręgowych. Ryby żyjąc w wodzie wykazują wiele morfologicznych i anatomicznych przystosowań do tego środowiska, np. opływowy kształt ciała, głowa nieruchomo połączona z tułowiem, oczy bez powiek, skóra pokryta łuskami i śluzem. Posiadają płetwy parzyste (odpowiedniki kończyn kręgowców lądowych) i płetwy nieparzyste, w tym płetwę ogonową. Po bokach ciała występuje narząd linii nabocznej. Wiele gatunków posiada narząd hydrostatyczny w postaci pęcherza pławnego. Ryby oddychają skrzelami. Serce składa się z przedsionka i komory i ma charakter żylny, bo przepływa przez nie krew odtlenowana. Występuje jeden obieg krwi. Szkielet ryb jest chrzęstny lub kostny. Ryby są rozdzielnopłciowe, jajorodne lub żyworodne (np. rekiny). Są bezowodniowcami. Zapłodnienie (z wyjątkiem żyworodnych) jest zewnętrzne. Jaja ryb (ikra) po zapłodnieniu rozwijają się w narybek. Rozwój może być prosty lub złożony - z postacią larwalną (np. węgorze). Współczesne ryby dzieli się na kilka podgromad: chrzęstnoszkieletowe (spodouste), np. rekin, płaszczka; kostnoszkieletowe, np. śledź, dorsz, karp, okoń; dwudyszne: prapłaziec, prapłetwiec i rogoząb oraz trzonopłetwe - latimeria.

Budowa zewnętrzna ryby