heterosporia - zjawisko u roślin polegające na wytwarzaniu dwóch rodzajów zarodników: mikrospor i makrospor, które różnią się morfologicznie i fizjologicznie. Z mikrospor (małe zarodniki) powstaje przedrośle męskie, z makrospor (duże zarodniki) przedrośle żeńskie. Różnozarodnikowość występuje u niektórych paprotników, np. u widliczki i u roślin nasiennych.