rośliny, zawierające w swoim genomie geny pochodzące od innego gatunku rośliny lub geny bakteryjne, wprowadzone metodami inżynierii genetycznej. Otrzymuje się je w celu wprowadzenia korzystnych cech do hodowli i uprawy roślin. W ostatnich latach uzyskano wiele płodnych odmian roślin transgenicznych (np. transgeniczne pomidory, transgeniczną sałatę, produkującą szczepionkę przeciw żółtaczce typu B). transgeniczny organizm.