rośliny, które w swoim cyklu rozwojowym tylko raz kwitną i wydają nasiona, po czym obumierają. Do r. m. należą: rośliny jednoroczne, rośliny dwuletnie i kilka gatunków roślin wieloletnich (np. bambus, niektóre agawy).