graficzne zestawienie przodków w formie drzewa genealogicznego. Analizę rodowodów stosuje się w genetyce człowieka celem prześledzenia występowania w rodzinie specyficznych cech, m.in. chorób dziedzicznych i wnioskowania o ich ewentualnym pojawieniu się u potomstwa badanej pary.