gen regulator - gen kodujący (np. w operonie laktozowym) białko represorowe, które łącząc się z odpowiednimi sekwencjami genów (z genem operatorem), wpływa na nie aktywująco lub hamująco. operon, regulacja genetyczna.