struktura umożliwiająca wymianę gazową roślinom, których łodygi i korzenie są pokryte perydermą. Przetchlinki tworzą się zwykle pod aparatami szparkowymi i mają postać grup luźno ułożonych, cienkościennych komórek miękiszowych rozmieszczonych między skorkowaciałymi komórkami perydermy. Przetchlinki u stawonogów tchawkodysznych (pajęczaki i owady) to zwykle otwory soczewkowatego kształtu, które prowadzą do tchawek lub płucotchawek. Wielkość otworu jest regulowana skurczem mięśni. korkowica, tchawki, płucotchawki.