mejoza, która zachodzi przed procesem zapłodnienia. Występuje u organizmów diploidalnych, u których komórki macierzyste gamet ulegają mejozie pregamicznej, w wyniku której powstają haploidalne gamety.