trombocyty - fragmenty megakariocytów (komórki macierzyste krwinek), pozbawione jąder komórkowych. U człowieka w jednym mm3 krwi znajduje się ich około 150 tys.-450 tys. Trombocyty żyją krótko, 8-10 dni, potem rozkładane są w śledzionie. Zawierają enzym trombokinazę, który jest niezbędnym czynnikiem krzepnięcia krwi i który jest uwalniany po pęknięciu trombocytu. Spadek ilości płytek krwi określa się jako małopłytkowość i grozi on krwotokami i wykrwawieniem.