spermatozoid / gameta męska / męska komórka rozrodcza. Plemnik jest zaopatrzoną w wić lub rzęski ruchliwą gametą u zwierząt, niektórych grzybów i wielu roślin (glony, rośliny zarodnikowe, a z nasiennych - sagowce i miłorzębowe). Organellum ruchu umożliwia plemnikowi poruszanie się w środowisku płynnym. U większości nasiennych gameta męska jest transportowana do komórki jajowej przez łagiewkę pyłkową, dlatego utraciła ona wić i funkcjonuje jako komórka plemnikowa. U roślin i grzybów gamety męskie powstają w plemniach po mitozie, u zwierząt tworzą się w jądrach w procesie spermatogenezy (podział mejotyczny). U różnych organizmów plemniki mogą mieć rozmaite kształty. W budowie plemnika ludzkiego wyróżnia się główkę (zawiera materiał genetyczny - 1n), wstawkę z mitochondrium spiralnym oraz wić. Na szczycie główki znajduje się akrosom zawierający enzymy hydrolityczne. spermatogeneza.